ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
สำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของเทศบาล
ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2560   ถึงวันที่ 11 ธ.ค. 2561
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
ดีมาก2 [66.67 %]
พอใช้1 [33.33 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด3

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • ดีมาก  = 2 คะแนน 66.67%
  • พอใช้  = 1 คะแนน 33.33%