ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
สำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของเทศบาล
ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2560   ถึงวันที่ 7 ก.ค. 2563
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง2 [40 %]
ดีมาก2 [40 %]
พอใช้1 [20 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด5

  • ควรปรับปรุง  = 2 คะแนน 40%
  • ดีมาก  = 2 คะแนน 40%
  • พอใช้  = 1 คะแนน 20%