ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
สำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของเทศบาล
ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2560   ถึงวันที่ 25 มี.ค. 2562
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง1 [25 %]
ดีมาก2 [50 %]
พอใช้1 [25 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด4

  • ควรปรับปรุง  = 1 คะแนน 25%
  • ดีมาก  = 2 คะแนน 50%
  • พอใช้  = 1 คะแนน 25%