เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
351
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203นางสายฝน ใจคำแปง
ประธาน อสม.ตำบลต้นเปา 081-1225548นางจันทร์สม ใจจ้อย
ประธาน อสม.บ้านต้นเปา
088-8043312นางสายฝน ใจคำแปง
ประธาน อสม.บ้านหนองโค้ง
081-1225548นายพงษ์ชัย ใจมั่ง
ประธาน อสม.บ้านบ่อสร้าง
089-6374515นางปราณี ไชยซาววงค์
ประธาน อสม.บ้านบวกเป็ด
089-4313600นางทักษอร แช่ลี้
ประธาน อสม.บ้านสันพระเจ้างาม
089-4325065นางอาลัย วิชัยโน
ประธาน อสม.บ้านต้นผึ้ง
065-2069442นางอุษา ถาใจ
ประธาน อสม.บ้านสันมะฮกฟ้า
061-6849723นางแพรวนภา นัยเนตรสุวรรณ
ประธาน อสม.บ้านสันป่าค่า
086-1862212นางศรีอำภา วงค์กุฎ
ประธาน อสม.บ้านแม่โฮม
086-7295069นางคำปัน กันทะปัน
ประธาน อสม.บ้านสันช้างมูบ
065-4231320นางพิมพา กลยนีย์
ประธาน อสม.ชุมชนเอื้ออาทรสันกำแพง
085-7113955