เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
365
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายไอพี ประจำปี 256731 ตุลาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ประจำปี ๒๕๖๗27 ตุลาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายไอพี ประจำปี 256725 ตุลาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ ส่งกำจัดแหล่งกำจัดขยะโดยตรงของผู้รับจ้าง ปร20 ตุลาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปี 256719 ตุลาคม 2566
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.256602 ตุลาคม 2566
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองยุทธ์และงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.256602 ตุลาคม 2566
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี พ.ศ.2566 02 ตุลาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ เทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี พ.ศ.256702 ตุลาคม 2566
ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและกองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม11 กันยายน 2566
ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและกองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม03 กรกฎาคม 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 22 มิถุนายน 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถพยาบาล13 มิถุนายน 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจดัซื้อรถยนต์บรรทุก ติดเครนไฮโดรลิก ชนิดเครนสลิง13 มิถุนายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ01 มิถุนายน 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำ 2564 ไตรมาสที่ 4)15 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำ 2564 ไตรมาสที่ 3)08 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำ 2564 ไตรมาสที่ 2)30 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำ 2564 ไตรมาสที่ 1)07 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราค07 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอย ฯ ระหว่างวันที่ 116 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 4)08 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ08 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน บริเวณบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 เชื21 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 3)13 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายทางสันช้างมูบ-17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบ29 พฤษภาคม 2563
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์16 เมษายน 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์05 เมษายน 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์05 เมษายน 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์12 มีนาคม 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์25 มกราคม 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14 มกราคม 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์08 มกราคม 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์03 พฤศจิกายน 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์30 ตุลาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์19 ตุลาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24 สิงหาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13 สิงหาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11 มิถุนายน 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์15 พฤษภาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์15 พฤษภาคม 2563
1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.256602 ตุลาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.256631 สิงหาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.256631 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.256603 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.256630 มิถุนายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.256628 เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256631 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256628 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.256631 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.256530 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256530 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.256531 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256501 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.256531 มกราคม 2565
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจัดยัง30 ตุลาคม 2563
โครงการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจัดยัง30 กันยายน 2563
โครงการจ้างเหมาทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา ระหว่างวันที่ 1 ตุลา29 กันยายน 2563
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา (ระ29 กันยายน 2563
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)29 กันยายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
หัวข้อวันที่
โครงการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจัดยัง10 พฤศจิกายน 2563
โครงการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจัดยัง10 พฤศจิกายน 2563
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)10 พฤศจิกายน 2563
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา (ระ10 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256310 พฤศจิกายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1