เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
244
เดือนนี้
721
เดือนที่แล้ว
10,105
ปีนี้
67,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
417,147
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
X ปิด

-:- กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- เชิญชวนทำหมันแมว เพื่อลดจำนวนแมว ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด 
-:- วัดพระนอนแม่ปูคา เชิญชวนร่วมงานประเพณีถวายตานสลากภัตต์(ตานก๋วยสลาก) ประจำปี 2566 
-:- สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2566 
-:- เทศบาลเมืองต้นเปา ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-:- เทศบาลเมืองต้นเปาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีตลาดเกษตรกรชุมชน 
-:- จัดเก็บข้อมูลและสำรวจความเหมาะสมของการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองต้นเปา (โรงรับจำนำ) 
-:- เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททั่วไป การประเมินคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
เทศบาลเมืองต้นเปา ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำ ณ หมู่บ้านลายคราม หมู่ที่ 2 บ้านหนองโค้ง
เทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลสันกลาง
ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สำรวจลำเหมืองข้างปั้ม ปตท.
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาลงตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจร ในพื้นที่เขต 2
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงตรวจสอบฝารางระบายน้ำในหมู่บ้านต้นเปา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและกองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 
-:- ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและกองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566  
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถพยาบาล 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจดัซื้อรถยนต์บรรทุก ติดเครนไฮโดรลิก ชนิดเครนสลิง 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง เดือน พฤษภาคม 2566 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้่างขนถ่ายพร้อมกำจัดขยะ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำ 2564 ไตรมาสที่ 4) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำ 2564 ไตรมาสที่ 3) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำ 2564 ไตรมาสที่ 2) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำ 2564 ไตรมาสที่ 1) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราค 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอย ฯ ระหว่างวันที่ 1 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 4) 
ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


งานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง
งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา
  น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
   แคบหมูไร้มัน
    ข้าวซอยแช่แข็ง
    -:- คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกการคลอดก่อนกำหนด 
    -:-  คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
    -:- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์  
    -:- คำร้องทั่วไป สำหรับแก้ไขข้อมูล ภ.ด.ส.3 
    -:- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 


    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบบริหารเอกสาร E-Officeร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ