แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
669
เดือนที่แล้ว
4,589
ปีนี้
51,652
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
190,395
ไอพี ของคุณ
3.239.45.252

 ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 11 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน บริเวณบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านบ่อสร้าง (ซอยข้างตลาดอุ้ยทา) หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ช่วง


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 2,494,000.- บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน 2,668,415.85 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 16 มิถุนายน 2563

      

ย้อนกลับ