onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
219
เมื่อวานนี้
257
เดือนนี้
6,146
เดือนที่แล้ว
5,165
ปีนี้
36,722
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
231,212
ไอพี ของคุณ
3.235.120.150

ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 17 เมษายน 2563 ]

รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,750,000.-  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน 2,168,500.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 22 เมษายน 2563