แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
34,124
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,867
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209

 ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 17 ตุลาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจัดยังแหล่งกำจัดขยะโดยตรงของ ผู้รับจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 จำนวน 261 วัน (เว้นวันอาทิตย์) ปริมาณขยะตลอดสัญญาประมาณ 7,255.80 ตัน


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 5,815,386.40 บาท (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) ราคากลาง เป็นเงิน 5,833,663.20 บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) ในอัตราตันละ 804 บาท


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2562

  ย้อนกลับ