แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
34,124
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,867
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209

 ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 16 ตุลาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทั้งขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บริเวณซอย 11 บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 650,000.- บาท


                        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทั้งขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บริเวณซอย 11 บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


                        ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร


                        ช่วงที่ 2 ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง ขนาดผิวจราจรเฉลี่ยรวมกัน 2 ข้างกว้าง 2.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 158.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 650,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลาง เป็นเงิน 610,802.02 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสองบาทสองสตางค์)


 


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 21 ตุลาคม 2562

      

ย้อนกลับ