เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
4,414
ปีนี้
73,339
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
135,192
ไอพี ของคุณ
18.207.238.169

 ชื่อเอกสาร : เชิญเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.เมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   [ 19 กันยายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ด้วย เทศบาลเมืองต้นเปา มีความประสงค์จะจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา จำนวน 81 คน ๆ ละ 20.- บาท จำนวน 244 วัน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ พร้อมตัวอย่างรายการอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน แต่ละวัน จำนวน 1 เดือน ยื่นตรงต่องานจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง เทศบาลเมืองต้นเปา ในวันที่  24 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. และจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่  26 กันยายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

    
ย้อนกลับ