แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
34,124
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,867
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209

 ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 30 สิงหาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โดยการปูคอนกรีตบล็อกตัวหนอน พื้นที่ 2,300 ตารางเมตร พร้อมปรับภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองต้นเปากำหนด บริเวณโดยรอบสำนักทะเบียนอำเภอสันกำแพง (อำเภอยิ้ม) สี่แยกบ่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,320,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลาง เป็นเงิน 1,340,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 4 กันยายน 2562

      

ย้อนกลับ