แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
33,499
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,242
ไอพี ของคุณ
3.231.25.104

 ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 30 สิงหาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แบบ Gabion ขนาดความสูง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 35 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่โฮม (หน้าโรงงานก๋วยเตี๋ยวเส้นทิพย์) บ้านแม่โฮม หมู่ที่ 9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,684,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ราคากลาง เป็นเงิน 1,710,049.58 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่สิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์)


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 4 กันยายน 2562

      

ย้อนกลับ