onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
213
เมื่อวานนี้
257
เดือนนี้
6,146
เดือนที่แล้ว
5,165
ปีนี้
36,722
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
231,212
ไอพี ของคุณ
3.235.120.150

ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 05 มิถุนายน 2562 ]

รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 รายการ


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,496,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ราคากลาง เป็นเงิน 1,693,924.09 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสตางค์)


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 10 มิถุนายน 2562