แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
1,341
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
34,472
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
173,215
ไอพี ของคุณ
18.207.98.97

 ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 04 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนลายคราม บ้านหนองโค้ง (ช่วงทางเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121) หมู่ที่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 3,450,000.- บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลาง เป็นเงิน 3,108,298.42 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7 มิถุนายน 2562

      

ย้อนกลับ