เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กสำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
622
เมื่อวานนี้
623
เดือนนี้
15,138
เดือนที่แล้ว
12,146
ปีนี้
30,663
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
92,516
ไอพี ของคุณ
18.206.168.65

 ชื่อเอกสาร : ประกาศใช้ราคากลางในการจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย    [ 15 มิถุนายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร

เทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการ

ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โครงการจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย จากลานถ่ายเทขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่  2  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ไปยังแหล่งกำจัดขยะโดยตรงของผู้รับจ้าง ระหว่างวันที่
16 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561จำนวน
66 วัน (เว้นวันอาทิตย์) จึงประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
  ย้อนกลับ