onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 256309 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บริเวณบ้านต้นเปา หมู่ที่ ๑ , บ้านบวกเป20 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มีนาคม 256413 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์04 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนค.ส.ล.และรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดค.ส.ล.ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชม.20 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e05 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-03 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจ20 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 256210 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) และซ่อมสร้างผิวทาง ค.ส.ล.พ31 สิงหาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๘-๐๑๘ สายทางข้างป่าช้าสั19 สิงหาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม 3 จ่ายขาดเงินสะสม)20 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน บริเวณบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านบ่อส18 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.18-019 บริเวณสายทางสันช้22 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 พฤษภาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราค07 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอย ฯ ระหว่างวันที่ 116 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ08 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน บริเวณบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 เชื21 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 3)13 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายทางสันช้างมูบ-17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบ29 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 420 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในฌาปนกิจสถานบ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 322 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 2)03 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษภายในฌาปนกิจสถานบ้านสันป่าค่า หมู่10 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ที่ 10 มีนาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์16 เมษายน 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์05 เมษายน 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์05 เมษายน 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์12 มีนาคม 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์25 มกราคม 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14 มกราคม 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์08 มกราคม 2564
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์03 พฤศจิกายน 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์30 ตุลาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์19 ตุลาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24 สิงหาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13 สิงหาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11 มิถุนายน 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์15 พฤษภาคม 2563
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์15 พฤษภาคม 2563
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256422 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256408 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256411 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 256308 มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256307 มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256309 ธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256311 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)10 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256306 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 256314 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 256227 มกราคม 2563
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562 30 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256230 ตุลาคม 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจัดยัง30 ตุลาคม 2563
โครงการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจัดยัง30 กันยายน 2563
โครงการจ้างเหมาทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา ระหว่างวันที่ 1 ตุลา29 กันยายน 2563
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา (ระ29 กันยายน 2563
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)29 กันยายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
หัวข้อวันที่
โครงการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจัดยัง10 พฤศจิกายน 2563
โครงการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจัดยัง10 พฤศจิกายน 2563
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)10 พฤศจิกายน 2563
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา (ระ10 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256310 พฤศจิกายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1