onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
248
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211นางทักษอร แช่ลี้
ประธาน อสม.ตำบลต้นเปา
089-4325065านางจันทร์สม ใจจ้อย
ประธาน อสม.บ้านต้นเปา
088-8043312นางสายฝน ใจคำแปง
ประธาน อสม.บ้านหนองโค้ง
081-1225548นายพงษ์ชัย ใจมั่ง
ประธาน อสม.บ้านบ่อสร้าง
089-6374515นางศรีพรรณ มั่นที่สุด
ประธาน อสม.บ้านบวกเป็ด
084-3781732นางทักษอร แช่ลี้
ประธาน อสม.บ้านสันพระเจ้างาม
089-4325065นางแก้วมา สุริยะคำหล้า
ประธาน อสม.บ้านต้นผึ้ง
095-1583445นางอุษา ถาใจ
ประธาน อสม.บ้านสันมะฮกฟ้า
061-6849723นางแพรวนภา นัยเนตรสุวรรณ
ประธาน อสม.บ้านสันป่าค่า
086-1862212นางศรีอำภา วงค์กุฎ
ประธาน อสม.บ้านแม่โฮม
086-7295069นางคำปัน กันทะปัน
ประธาน อสม.บ้านสันช้างมูบ
065-4231320
ประธาน อสม.ชุมชนเอื้ออาทรสันกำแพง
089-6361685