onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
123
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216นายทักษอร แช่ลี้
ประธาน อสม.ตำบลต้นเปา
089-4325065านางจันทร์สม ใจจ้อย
ประธาน อสม.บ้านต้นเปา
088-8043312นางสายฝน ใจคำแปง
ประธาน อสม.บ้านหนองโค้ง
081-1225548นายพงษ์ชัย ใจมั่ง
ประธาน อสม.บ้านบ่อสร้าง
089-6374515นางศรีพรรณ มั่นที่สุด
ประธาน อสม.บ้านบวกเป็ด
084-3781732นายทักษอร แช่ลี้
ประธาน อสม.บ้านสันพระเจ้างาม
089-4325065นางแก้วมา สุริยะคำหล้า
ประธาน อสม.บ้านต้นผึ้ง
095-1583445นางอุษา ถาใจ
ประธาน อสม.บ้านสันมะฮกฟ้า
061-6849723นางแพรวนภา นัยเนตรสุวรรณ
ประธาน อสม.บ้านสันป่าค่า
086-1862212นางศรีอำภา วงค์กุฎ
ประธาน อสม.บ้านแม่โฮม
086-7295069นางคำปัน กันทะปัน
ประธาน อสม.บ้านสันช้างมูบ
065-4231320
ประธาน อสม.ชุมชนเอื้ออาทรสันกำแพง
089-6361685