onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
123
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216นายจงวิทย์ รินคำ
กำนันตำบลต้นเปา
0899537529นายประชัน ญี่นาง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1บ้านต้นเปา
0894347785นายสันทิตย์ บุญตันดี
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านหนองโค้ง
0810247828นายสุนทร วงศ์เลย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านบ่อสร้าง
0882586673นายอนุพงษ์ สุริยะนาง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านบวกเป็ด
0657592559นายสุราชฤทธิ์ พรหมเทศ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านสันพระเจ้างาม 0869138719นางสาวธีมาพร ชาเทพ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านต้นผึ้ง
0819615036นายจงวิทย์ รินคำ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านสันมะฮกฟ้า
0899537529นายนิวัตน์ ใหม่แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านสันป่าค่า
0617961455นายธนันชัย คุณรังษี
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านแม่โฮม
0812877119นายผจญ กาบแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านสันช้างมูบ
0617954797
ประธานชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง)