onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
246
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211นายจงวิทย์ รินคำ
กำนันตำบลต้นเปา
0899537529นายประชัน ญี่นาง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1บ้านต้นเปา
0894347785นายสันทิตย์ บุญตันดี
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านหนองโค้ง
0810247828นายสุนทร วงศ์เลย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านบ่อสร้าง
0882586673นายอนุพงษ์ สุริยะนาง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านบวกเป็ด
0657592559นางสาวสุนิจนาฎ พรหมเทศ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านสันพระเจ้างาม 0826101745นางสาวธีมาพร ชาเทพ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านต้นผึ้ง
0819615036นายจงวิทย์ รินคำ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านสันมะฮกฟ้า
0899537529นายนิวัตน์ ใหม่แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านสันป่าค่า
0617961455นายธนันชัย คุณรังษี
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านแม่โฮม
0812877119นายผจญ กาบแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านสันช้างมูบ
0617954797
ประธานชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง)