เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

การประชุม ก.ท.จ.

ศูนย์บริการ

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,404
เดือนที่แล้ว
3,266
ปีนี้
30,592
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
169,335
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214


นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ขอเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สำหรับเทศบาลเมืองต้นเปา จะมีการจัดแข่งขันกีฬา และเต้นแอโรบิคเป็นประจำทุกวันพุธ จึงขอเชิญชวนทุกท่านค่ะ

18 กันยายน 2562

????????เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม????????
เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมพนักงาน ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ จึงขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมบริจาค สิ่งของที่จำเป็น ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา

สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเร่งด่วน
– ผ้าอนามัย
– ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก
– นมสำหรับเด็ก
– อาหารพร้อมรับประทาน
– ยาสามัญประจำบ้าน (พาราเซตามอล)
– เทียน + ไฟฉาย
– ยากันยุง (แบบสเปรย์และทา)

ท่านสามารถติดต่อประสานงานร่วมบริจาคได้ที่
➡️เทศบาลเมืองต้นเปา 053-338048-9
➡️งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.ต้นเปา 053-960234
➡️พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปาทุกคน

17 กันยายน 2562

สภาเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปี 2562 และในการนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ได้กระทู้ถามกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

13 กันยายน 2562

นายปราการ  ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่สำรวจประชามติโครงการจัดซื้อที่ดิน เทศบาลเมืองต้นเปา ณ วัดต้นผึ้ง ม.6 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริการต่างๆ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะในครัวเรือน ชี้แจง และตอบข้อซักถามแก่ประชาชนในด้านต่างๆ

13 กันยายน 2562

29 สิงหาคม 2562

23 สิงหาคม 2562

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 7 ประเภท จำนวน 57 รายการ 146 ชิ้น โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

16 สิงหาคม 2562

01 สิงหาคม 2562

ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เรื่อง การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ่อสร้าง 2 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2562

25 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

19 มิถุนายน 2562

19 มิถุนายน 2562

ย้ายสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา
_____1 เม.ย. 2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา แจ้งว่าเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา จากอาคารเดิมซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง ย้ายมาในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ชั้น 1 เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการงานทะเบียน และงานราชการในส่วนอื่นๆ อาทิ การติดต่อขอเบี้ยยังชีพ การติดต่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง การจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นคำร้องสถานประกอบการ และการจ่ายภาษี เป็นต้น ตามแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
_____ในการนี้ เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา ซึ่งได้ย้ายมาทำการ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ชั้น 1 และจะเปิดบริการให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 
01 เมษายน 2562

14 มีนาคม 2562

14 มีนาคม 2562

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 10  (149 รายการ)