แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

การประชุม ก.ท.จ.

ศูนย์บริการ

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,404
เดือนที่แล้ว
3,266
ปีนี้
30,592
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
169,335
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214


14 เมษายน 2563


#การสวมหน้ากาก จึงป้องกันทั้งคนที่ได้รับเชื้อมาแล้ว และคนที่ยังไม่ติดเชื้อจากผู้ที่ยังไม่แสดงอาการ

#ฝ่าวิกฤตโควิด19

10 เมษายน 2563

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองต้นเปา โดย งานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดการติดเชื้อโรคโควิด-19 และการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ใน 10 หมู่บ้าน และชุมชนบ้านเอื้อาทร

09 เมษายน 2563

 

____8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นเปา บูรณาการร่วมกันในการควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) โดยการลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ในหมู่บ้านสันป่าค่าและบ้านแม่โฮม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(โควิด-19)ตามมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)

08 เมษายน 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้สั่งการให้ทีมงานฝ่ายปกครอง พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดความเหมาะสมจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน ทม.ต้นเปา พร้อมที่พักบริการสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

07 เมษายน 2563


การล้างมือบ่อย ๆ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกัน ไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุด

03 เมษายน 2563

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติม คือ ห้างสรรพสินค้า ให้เปิดแค่โซน super market ร้านยา ร้านขายอาหาร ที่จะให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น ห้ามนั่งกินที่ร้าน ส่วนร้านอาหารในโรงแรม ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่เข้าพัก รวมทั้งปิดตลาดทั้งหมด ให้เหลือแค่ร้านที่ขายของเพื่ออุปโภคบริโภค ของสด ของแห้ง

ตลาดสดและร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา อาทิ กาดศรียนต์ ฯลฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีโต๊ะเก้าอี้บริการสำหรับรับประทานอาหารที่ร้าน และให้ลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น และมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ผู้ประกอบการทุกร้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งลดความแออัดในการนั่งรออาหาร โดยจัดเก้าอี้สำหรับนั่งรอห่างกัน 1 เมตร รวมทั้งมีบริการแอลกอฮอล์และจุดล้างมือบริเวณทางเข้าตลาด เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และขอให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เน้นการใส่หน้ากากอนามัย กินอาหารร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว และหากพบว่าตัวเองเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อให้รีบเดินทางไปพบแพทย์ทันที

01 เมษายน 2563

 

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด-19
1 เมษายน 2563 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 1.ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 ภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
2.แจกแผ่นพับการป้องกันและลดความเสี่่ยงโควิด-19
3.แจกแผ่นพับการป้องกันตัวจากปัญญาหมอกควันพิษ
ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ ร้านค้า ปั้มน้ำมัน เป็นต้น และในการนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.ต้นเปา ให้นำแผ่นพับแจกให้แก่ อสม.ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกแก่ประชาชนต่อไป

01 เมษายน 2563

ป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สั่งการให้นายชาย ถนอมสัตย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ วัดพระนอนแม่ปูคาและวัดต้นเปา และวัดอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ

31 มีนาคม 2563

​นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับให้ผู้ป่วย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีจำนวนน้อยลง อาจทำให้ขาดแคลนโลหิตได้ในยามจำเป็น โดยประชาชนสามารถบริจาค ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ข้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 15.30 น.

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบและเรียบร้อย เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามสถานบริการต่างๆ และในหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สุงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่ง่ายต่อการติดเชื้อในหมู่บ้าน/ชุมชน

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ

30 มีนาคม 2563

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองต้นเปา จะจัดกิจกรรม "ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ เทศบาลเมืองต้นเปา โดยจะมีกิจกรรมปล่อยคาราวานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และกิจกรรมบำเพ็นสาธารณะประโยชน์ (ทำความสะอาดถนน)

จึงขอเชิญประชาชน พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวต่อไป

17 มีนาคม 2563

11 มีนาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดโคงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชนตำบลต้นเปาในปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายจิรายุทธ สมนา ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันตำบลต้นเปา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัยโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
2. เพื่อฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทตามความสนใจ และส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัย

ในการอบรม มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบไปด้วยสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 รวมจำนวน 30 คน

และยังรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เยาวชนหรือผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ ประธานกีฬาทุกหมู่บ้าน หรือ สมัครได้ที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองต้นเปา

สำหรับการฝึกซ้อม จะทำการฝึกซ้อมทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 14.00 -15.30 น.ณ สนามหญ้าเทียมตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร

01 มีนาคม 2563

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 10  (149 รายการ)