onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
1,865
เดือนที่แล้ว
6,168
ปีนี้
49,790
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
315,875
ไอพี ของคุณ
3.233.217.106
18
เลือกตั้ง ส.ส. ซื้อสิทธิ-ขายเสียง บ้านเมืองพินาศ!!,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
12 มีนาคม 2562

โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หาย แต่ป้องกันได้,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
07 มีนาคม 2562

ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
07 มีนาคม 2562

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีอาสาพัฒนาสัมพันธ์ ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

รักชาติ รักแผ่นดิน

กองร้อยอาสาพัฒนาสัมพันธ์ ที่ 3 และเทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญชมการแสดงดนตรีอาสาพัฒนาสัมพันธ์ "รักชาติ รักแผ่นดิน"

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชาติ ผ่านบทเพลงและการแสดงมากมาย

7 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่

06 มีนาคม 2562

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 814,000.-  บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน 868,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 8 มีนาคม 2562

05 มีนาคม 2562

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา

เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป ลำดับที่ 1

- ตำแหน่งนักการ ลำดับที่ 1-2

- ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ ลำดับที่ 1

มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองต้นเปา

25 กุมภาพันธ์ 2562

คู่มือประชาชนการเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.62,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
20 กุมภาพันธ์ 2562

รู้หรือไม่?? เลือกตั้ง ปี 2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2562

คู่มือเลือกตั้งปี2562 ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

รวบรวมขั้นตอนการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งมือใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลลานกีฬา ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ข้อมูลลานกีฬา ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา

ลานกีฬา 9 หมู่บ้าน 1 ชุมชน

สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1 แห่ง

รวม 11 แห่ง

04 กุมภาพันธ์ 2562

เชิญชวนมาออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองอต้นเปา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายส่งเสริมพลานามัยให้แข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงในการเจ็บป่วย เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะในการออกกำลังกาย ตลอดจนฝึกฝนวินัย การใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ลดปัญหาการใช้ยาเสพติด 

เทศบาลเมืองต้นเปา จึงจัดตั้งลานออกกำลังกายเทศบาลเมืองต้นเปา โดยเปิดให้ใช้บริการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20 น. ณ ชั้น 1 เทศบาลเมืองต้นเปา (ด้านหลังอาคาร)

นอกจากนี้ ยังมีลานนออกกำลังกาย ณ หมู่บ้านบวกเป็ด และ ชุมชนเอื้ออาทร เปฺิดให้บริการด้วย

สะดวกและใกล้ ลานออกกำลังกายตรงไหน ท่านสามารถไปใช้บริการได้ทุกวันค่ะ

04 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องสำนักปลัด ชั้น 2 (งานการเจ้าหน้าที่) เทศบาลเมืองต้นเปา

31 มกราคม 2562

กำหนดการเทศกาลร่มบ่อสร้างฯ ครั้งที่ 36,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
11 มกราคม 2562

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 18-006 สายทางบ้าน   สันมะฮกฟ้า หมู่ที่ 7 - บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,901 ตารางเมตร เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่” จำนวน 1 สาย เป็นจำนวนเงิน 3,135,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 3,397,325.52 บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสองสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

26 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.กต.เขต และกกต.เขต,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
23 พฤศจิกายน 2561

|<<<.....141516171819202122.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 18 / 23  (343 รายการ)