onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
259
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
16
ประมวลภาพโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลต้นเปา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ทุกคนต้องขวนขวายทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงและหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปัญหา ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัยอันตรายที่จะมีใกล้ตัวจึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแห่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายโดยทั่ว    

ดังนั้น เทศบาลเมืองต้นเปา  มีแนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป จึงจัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลต้นเปา ประจำปี 2562 

25 ธันวาคม 2562

เชิญแอ่ว... งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เชิญแอ่ว... งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37
➡️17-19 มกราคม 2563 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่????????

Welcome to Borsang Umbrella and Sankamphaeng Handicraft festival , January 17-19, 2020 At Borsang village, Sankamphaeng , Chiang Mai THAILAND

09 ธันวาคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
09 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
03 ธันวาคม 2562

รู้รอบ รอบรู้ เรื่องแผนที่ ภาษี จากไลน์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

????????รู้รอบ รอบรู้ เรื่องแผนที่ ภาษี จากไลน์????????
____ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ และฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองต้นเปาเพิ่มช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษี และการพัฒนารายได้ ให้กับประชาชนทุกท่าน โดยการสร้างไลน์สแคว เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้บริการแก่ประชาชนได้สอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
____ทุกท่านสามารถสแกนไลน์สแคว เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาษีทุกประเภท และ ถาม-ตอบ ในเรื่องที่คุณอยากจะรู้ ง่ายๆแค่สแกนไลน์สแควลงในโทรศัพท์มือถือไว้ เรื่องที่คิดว่ายากก็จะง่ายสำหรับคุณค่ะ

24 ตุลาคม 2562

สรุปและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ได้สำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน ของเทศบาลเมืองต้นเปา ซึ่งมีด้านให้ประชาชนประเมิน ทั้งหมด ๔ ด้าน ดังนี้

- ความพึงพอใจด้านเวลาการปฏิบัติงาน

- ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ

- ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ

- ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

 

บัดนี้ การดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 ได้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จากการวิเคราะห์สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลเมืองต้นเปา มีค่า คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับพอใจมาก

07 ตุลาคม 2562

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
03 ตุลาคม 2562

โครงการบ่อสร้างไนท์บาร์ซ่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
23 กันยายน 2562

รายงานปริมาณข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

รายงานปริมาณข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

19 กันยายน 2562

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือทำ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ขอเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สำหรับเทศบาลเมืองต้นเปา จะมีการจัดแข่งขันกีฬา และเต้นแอโรบิคเป็นประจำทุกวันพุธ จึงขอเชิญชวนทุกท่านค่ะ

18 กันยายน 2562

เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

????????เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม????????
เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมพนักงาน ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ จึงขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมบริจาค สิ่งของที่จำเป็น ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา

สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเร่งด่วน
– ผ้าอนามัย
– ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก
– นมสำหรับเด็ก
– อาหารพร้อมรับประทาน
– ยาสามัญประจำบ้าน (พาราเซตามอล)
– เทียน + ไฟฉาย
– ยากันยุง (แบบสเปรย์และทา)

ท่านสามารถติดต่อประสานงานร่วมบริจาคได้ที่
➡️เทศบาลเมืองต้นเปา 053-338048-9
➡️งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.ต้นเปา 053-960234
➡️พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปาทุกคน

17 กันยายน 2562

ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

สภาเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปี 2562 และในการนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ได้กระทู้ถามกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

13 กันยายน 2562

สำรวจประชามติจัดซื้อที่ดินเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ  ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่สำรวจประชามติโครงการจัดซื้อที่ดิน เทศบาลเมืองต้นเปา ณ วัดต้นผึ้ง ม.6 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริการต่างๆ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะในครัวเรือน ชี้แจง และตอบข้อซักถามแก่ประชาชนในด้านต่างๆ

13 กันยายน 2562

การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสมรรถนะพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนประชาชนมาออกกำลังกาย และใช้ฟิตเนตฟรี ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

 

10 กันยายน 2562

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "จตุรมิตรคัพ" ประจำปี 2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
10 กันยายน 2562

|<<<.....121314151617181920.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16 / 23  (345 รายการ)