onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
259
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
15
เชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
26 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้และใบไม้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเผาขยะและเศษกิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน บรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ นำมาผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเป็นปุ๋ยแจกจ่ายคืนแก่ชุมชน เพื่อนำไปเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและการเกษตรอื่นๆต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอเชิญทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะจากเศษกิ่งไม้และใบไม้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ โดยกำหนดให้ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นี้ค่ะ

 

20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา พ.ศ. 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และหากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือ ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300) ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

13 กุมภาพันธ์ 2563

20 วิธี...ช่วยลดภาวะโลกร้อน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

1. ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า รู้ไหมว่าการใช้ไฟฟ้าในบ้านมีส่วนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 16%
2. หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการอบผ้าในเครื่องซักผ้า
3. การรีดผ้า ควรรีดครั้งละมาก แทนการรีดทีละตัว เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า
4. ปิดแอร์ แล้วหันมาใช้พัดลมหรือเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทมากขึ้น
5. เวลาไปห้างสรรพสินค้าอย่าเปิดประตูทิ้งไว้ เพราะแอร์จะทำงานหนักมากกว่าปกติ
6. ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ นอกจากได้ออกกำลังกายแล้วยังประหยัดได้ด้วย การกดลิฟต์หนึ่งครั้งจะเป็นการเสียค่าไฟถึงครั้งละ 7 บาท
7. ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น โดยเปิดเฉพาะดวงที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ
8. ลดๆ การเล่นเกมลงบ้าง เพราะนอกจากสายตาจะเสียแล้ว ยังเปลืองไฟมาก
9. ตู้เย็นเก่า เพราะกินไฟมากกว่าตู้เย็นใหม่ถึง 2 เท่า ควรเปลี่ยนใหม่ดีกว่า
10. เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและประหยัดกว่าหลอดปกติ 40%
11. ยืดอายุตู้เย็นด้วยการไม่นำอาหารร้อนเข้าตู้เย็น และหลีกเลี่ยงการนำถุงพลาสติกใส่ของในตู้เย็น เพราะจะทำให้ตู้เย็นจ่ายความเย็นได้ไม่ทั่วถึงอาหาร
12. ละลายน้ำแข็งที่เกาะในตู้เย็นเป็นประจำ เพราะตู้เย็นจะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีน้ำแข็งเกาะ
13. ใช้รถเมล์ รถไฟฟ้าแทนการใช้รถส่วนตัว
14. ใช้จักรยาน หรือเดินไปก็ดี ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
15. ใช้กระดาษแต่ละแผ่นอย่างประหยัดกระดาษรียูสหนังสือพิมพ์ เพราะกระดาษเหล่านั้นมาจากการตัดต้นไม้
16. เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เอาไปบริจาค เพราะในบางบริษัทมีการรับบริจาคเสื้อที่ใช้แล้ว จะนำไปหลอมทำเป็นเส้นใยใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นวิธีช่วยลดก๊าซเรือนกระจกถึง 71%
17. ลดใช้พลาสติก โดยเลือกใช้ของที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่น กระเป๋าผ้า หรือกระติกน้ำ
18. พยายามทานอาหารให้หมด เพราะเศษอาหารเหล่านั้นก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งก่อให้เกิดความร้อนต่อโลกเพิ่มขึ้น
19. ร่วมกันประหยัดน้ำมันแบบ Car Pool เพื่อช่วยประหยัดน้ำมัน และยังเป็นการลดจำนวนรถติดบนถนนได้อีกทางด้วย
20. พยายามลดเนื้อสัตว์ที่เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว เพราะมูลของสัตว์เหล่านั้นจะปล่อยก๊าซมีเทน

10 กุมภาพันธ์ 2563

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ/ติชม,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ/ติชม ได้ดังนี้
1.มาเขียนใบคำร้องต่างๆ ได้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ในวันและเวลาราชการ
2.ทางโทรศัพท์ โทร. 053-338048-9 ในวันและเวลาราชการ
3.ทางเว๊ปไซต์ www.tonpao.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียน สายตรงผู้บริหาร หรือ กระดานข่าว ถาม-ตอบ ตลอด 24 ชม.

????ท้องถิ่นจะก้าวไกล ถ้าทุกคนร่วมใจพัฒนา????

 

06 กุมภาพันธ์ 2563

การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ปตท.,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

สำนักงานคลังจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ปตท. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

06 กุมภาพันธ์ 2563

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ทุกจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เพื่อให้ประชาชนทราบดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

06 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศใช้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
27 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
27 มกราคม 2563

ทำความรู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ และเตรียมรับมือค่ะ.,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
27 มกราคม 2563

สาระน่ารู้การรณรงค์และการป้องกันภัยต่างๆ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยในประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ และยากต่อการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การจัดเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กำลังพล และแนวทางการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย จึงถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็น ที่หน่วยงานของรัฐบาล ต้องมีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ในเบื้องต้นไว้ตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ ในเบื้องต้นได้ทันท่วงที ลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน บำรุงขวัญ สร้างผลดีต่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลดีตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในส่วนรวม

ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา จึงได้จัดทำเอกสารณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ให้ประชาชนได้ศึกษา หาความรู้ เพื่อเป็นการป้องกันตัว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุ และพร้อมที่จะรับมืออย่างมีสติต่อไป

พบเจอเหตุ โปรดแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา โทร.053-960234 ,199 ตลอด 24 ชั่วโมง

22 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
20 มกราคม 2563

ปชส.งานท่องเที่ยวเมืองต้นเปา ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมกับ นายมานิตย์ ชูยกปิ่น กำนันตำบลต้นเปา และนายวิจิตร ญี่นาง ประธานกลุ่มกระดาษสาบ้านต้นเปา ร่วมออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลร่มบ่อสร้างบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
งานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 16 ณ หมู่บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
งานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 9 ณ หมู่บ้านหนองโค้ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

17-19 มกราคม 2563 นี้

และเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.ณ ปะรำพิธีหมู่บ้านบ่อสร้าง พบกับขบวนรถ ริ้วขบวน การแสดงวัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมายเทศบาลเมืองต้นเปา

10 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ
         - ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
         -ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
          ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี
          (1) เทศบาลเมืองต้นเปา แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี
          (2) ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. ของทุกปี
          (3) ไม่ชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน)
          (4.) เทศบาลเมืองต้นเปา มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ไม่น้อยกว่า 15 วัน
          (ชำระภาษีหลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือนเสียเบี้ยปรับร้อยละ  10)
          (5) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเดือน
          เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20)
          (6) ครบกำหนด 15 วัน  ไม่มาชำระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีค้างชำระแจ้งลุกหนี้ภาษี
          ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย.
          (7) ยืด อายัด เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

2. ภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ
- ผู้เป็นเจ้าของป้าย
- ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง
ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1)
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี มกราคม –มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษีภายใน 15 วัน

  ยื่นแบบแสดงรายการ
1.สำเนาโฉนดที่ดิน   2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สำเนาบัตรประชาชน
4. แนบแปลงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)  5. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ

03 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
28 ธันวาคม 2562

|<<<.....111213141516171819.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 15 / 23  (345 รายการ)