เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กสำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
628
เมื่อวานนี้
652
เดือนนี้
11,922
เดือนที่แล้ว
12,146
ปีนี้
27,447
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
89,300
ไอพี ของคุณ
54.196.208.187


กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.โดยทำการยกขอบรางระบายน้ำ  ทั้ง 2 ข้างทาง ความยาวรวม  1,180 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด บริเวณ ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชม.ถ. 18-017 สายทางบ้านสันมะฮกฟ้า-บ้านบุญฟ้าแกรนโฮม (ช่วงข้างวัดสันมะฮกฟ้าถึงซอย1บ้านเม่โฮม) หมู่ที่ 7,9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ จำนวน 1,420,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 1,137,144.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 18 ตุลาคม 2561


 
12 ตุลาคม 2561