onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
212
เมื่อวานนี้
257
เดือนนี้
6,146
เดือนที่แล้ว
5,165
ปีนี้
36,722
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
231,212
ไอพี ของคุณ
3.235.120.150
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในตำบลต้นเปา

กิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
ประจำปีงบประมาณ 2561

     เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นเปา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสันกำแพง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาในปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


 
09 ตุลาคม 2561


ไฟล์เอกสาร PDF