onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
4,814
เดือนที่แล้ว
7,433
ปีนี้
40,932
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
307,017
ไอพี ของคุณ
44.201.94.72
ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา จำนวนทั้งหมด 8 เรื่อง พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย พ.ศ.2565 , เรื่อง การจัดการน้ำเสียภายในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 , เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565


 
19 เมษายน 2565


ไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDF