onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
290
เดือนนี้
3,957
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,642
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,727
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด

????????ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา

➡️แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564

➡️เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ดังนั้นเพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

➡️เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง และเข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ โดยใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

3. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

4. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร

5. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร

????ทั้งนี้ ไม่ยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย และค่าบริการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย????

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.ต้นเปา 053-338048 ต่อ 310


 
03 ธันวาคม 2564