onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
4,090
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
54,614
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
249,104
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ปชช.และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการปฏิบัติราชการตาม พรบ. การสาธารณสุขฯ

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการปฏิบัติราชการตามพระราชับญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 เทศบาลเมืองต้นเปา


 
23 กันยายน 2564


ไฟล์เอกสาร PDF