onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
4,090
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
54,614
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
249,104
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ปชช.และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นของใบอนุญาตฯ ของกองช่าง

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อยื่นคำร้องขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการขอต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเทศบัญญัติเกี่ยวกับกองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา


 
22 กันยายน 2564


ไฟล์เอกสาร PDF