onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
4,090
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
54,614
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
249,104
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessmen

- คะแนนรวม IIT (บุคคลภายใน)   76.44 คะแนน            

- คะแนนรวม EIT (บุคคลภายนอก)     81.71 คะแนน

- คะแนนรวม OIT (การเปิดเผยข้อมูล)     86.53 คะแนน

ผลคะแนนรวมการประเมิน 82.06 คะแนน  ระดับผลการประเมิน B (ไม่ผ่านการประเมิน)


 
20 กันยายน 2564