onestop

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

E-Office

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
235
เดือนนี้
3,614
เดือนที่แล้ว
5,806
ปีนี้
18,638
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
213,128
ไอพี ของคุณ
3.230.143.40
กกต.ประกาศ วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางวิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564- วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - วันที่ 4 เมษายน 2564)

 
30 มีนาคม 2564