แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
3,685
เดือนที่แล้ว
4,562
ปีนี้
50,079
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
188,822
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา
 
➡️แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563
➡️เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ดังนั้นเพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
➡️เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง และเข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ โดยใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
3. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
4. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
5. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
????ทั้งนี้ ไม่ยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย และค่าบริการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

 
12 พฤศจิกายน 2563