แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
3,685
เดือนที่แล้ว
4,562
ปีนี้
50,079
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
188,822
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


ประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติที่มีการแก้ไขปรับปรุงและยกร่างขึ้นใหม่

เทศบาลเมืองต้นเปาขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติที่มีการแก้ไขปรับปรุงและยกร่างขึ้นใหม่ และเพื่อให้การบังคับใช้เทศบัญญัติในเขตเทศบาลเมืองต้นเปามีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ตลาด

3. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

4. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

5. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

6. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์

7. การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

8. การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

โดยเจ้าหน้าที่จะออกไปชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับการทำประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจดูร่างเทศบัญญัติฯ ทางเว็บไซต์เทศบาล www.tonpao.go.th และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวสามารถส่งความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

- www.tonpao.go.th

- Facebook : เทศบาลเมืองต้นเปา -tonpao municipality

- ทำเป็นหนังสือถึงเทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130


 
29 ตุลาคม 2563