แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
222
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
33,353
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,096
ไอพี ของคุณ
3.215.174.30


แผนปฏิบัติการพ่นละอองฝอย ULV กรณีเกิดโรคในชุมชนคาเซ ม.1 บ้านต้นเปา

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.บ้านต้นเปา กรณีการเกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 1 บ้านต้นเปา (ชุมชนคาเซ) ดังนี้

                    วันที่ 15 ก.ค.2563 จำนวน 1 ราย

                    วันที่ 16 ก.ค.2563 จำนวน 1 ราย

                    วันที่ 17 ก.ค.2563 จำนวน 1 ราย

                    วันที่ 20 ก.ค.2563 จำนวน 1 ราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ดำเนินการเข้าพ่นละอองฝอยตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น ประกอบกับในวันที่ 21 ก.ค.2563 ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมคืนข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่จากกรณีเกิดผู้ป่วยข้างต้น นำโดย สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง เจ้าหน้าที่จาก รพ.สันกำแพง รพ.สต.บ้านต้นเปา ทม.ต้นเปา อสม.บ้านต้นเปาและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ พบว่ายังมีแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากยังพบว่ามี ค่าHI, CI ในพื้นที่สูง จึงต้องมีการปรับกระบวนการทำงาน โดย

1.ให้ทุกบ้านทำความสะอาดภายในบ้านและรอบบ้านของตนเองทุกวัน 

2.อสม.สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงติดต่อกัน 3 วันจนกว่าค่า HI=0

3.เทศบาลเมืองต้นเปาจะเพิ่มการพ่นยากำจัดยุงตัวแก่ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน

4.ให้ชุมชนคาเซกำหนดมาตรการร่วมกัน  คือ หากเจอภาชนะที่มีลูกน้ำในบ้านเจ้าของบ้านต้องถูกปรับเป็นเงิน 100 บาท

ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในวงกว้างนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพ่นละอองฝอย ULV กรณีเกิดโรคในชุมชนคาเซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการพ่นละอองฝอย ULV ดังกล่าวแล้ว กองสาธารณสุขฯ ได้เข้าร่วมดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย เข้าร่วมในการสำรวจและกำจัดลูกน้ำ และสนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(เทมีฟอส)  ร่วมรณรงค์ถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ร่วมประชุมประชาคมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเข้าร่วมดำเนินการตามมาตรการที่ทีม SRRT ตำบลต้นเปา

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ดูแลรักษาสุขภาพของท่านให้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบ้านของท่าน ทำความสะอาดภายในและรอบบ้านทุกวัน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงทุกชนิด  เพื่อลดการเกิดของโรคต่อไป


 
22 กรกฎาคม 2563