เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
526
เดือนที่แล้ว
5,315
ปีนี้
15,529
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
154,272
ไอพี ของคุณ
18.207.130.162


ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองต้นเปา จะจัดกิจกรรม "ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ เทศบาลเมืองต้นเปา โดยจะมีกิจกรรมปล่อยคาราวานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และกิจกรรมบำเพ็นสาธารณะประโยชน์ (ทำความสะอาดถนน)

จึงขอเชิญประชาชน พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวต่อไป


 
17 มีนาคม 2563