เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
526
เดือนที่แล้ว
5,315
ปีนี้
15,529
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
154,272
ไอพี ของคุณ
18.207.130.162


รับสมัครสมาชิกโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชนตำบลต้นเปาในปีงบประมาณ 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดโคงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชนตำบลต้นเปาในปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายจิรายุทธ สมนา ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันตำบลต้นเปา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัยโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
2. เพื่อฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทตามความสนใจ และส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัย

ในการอบรม มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบไปด้วยสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 รวมจำนวน 30 คน

และยังรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เยาวชนหรือผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ ประธานกีฬาทุกหมู่บ้าน หรือ สมัครได้ที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองต้นเปา

สำหรับการฝึกซ้อม จะทำการฝึกซ้อมทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 14.00 -15.30 น.ณ สนามหญ้าเทียมตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร


 
01 มีนาคม 2563