เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
526
เดือนที่แล้ว
5,315
ปีนี้
15,529
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
154,272
ไอพี ของคุณ
18.207.130.162


รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ.2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้และใบไม้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเผาขยะและเศษกิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน บรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ นำมาผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเป็นปุ๋ยแจกจ่ายคืนแก่ชุมชน เพื่อนำไปเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและการเกษตรอื่นๆต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอเชิญทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะจากเศษกิ่งไม้และใบไม้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ โดยกำหนดให้ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นี้ค่ะ

 


 
20 กุมภาพันธ์ 2563