เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
2,686
เดือนที่แล้ว
4,481
ปีนี้
2,686
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
141,429
ไอพี ของคุณ
3.229.142.175


ย้ายสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา

ย้ายสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา
_____1 เม.ย. 2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา แจ้งว่าเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา จากอาคารเดิมซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง ย้ายมาในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ชั้น 1 เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการงานทะเบียน และงานราชการในส่วนอื่นๆ อาทิ การติดต่อขอเบี้ยยังชีพ การติดต่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง การจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นคำร้องสถานประกอบการ และการจ่ายภาษี เป็นต้น ตามแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
_____ในการนี้ เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา ซึ่งได้ย้ายมาทำการ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ชั้น 1 และจะเปิดบริการให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 

 
01 เมษายน 2562