แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
212
เมื่อวานนี้
280
เดือนนี้
3,869
เดือนที่แล้ว
4,573
ปีนี้
8,442
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
202,932
ไอพี ของคุณ
3.236.75.30


ประกาศชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนากยกเทศมนตรีเมืองต้นเปา(ผ.ถ.4/4) ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 1 (ส.ถ.4/4) ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปาที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตที่ 1

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 2 (ส.ถ.4/4) ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปาที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตที่ 2

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 3 (ส.ถ.4/4) ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปาที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตที่ 3

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (ผ.ถ.4/5),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 1 (ส.ถ.4/5),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 1

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 2 (ส.ถ.4/5),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 2

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 3 (ส.ถ.4/5),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 3

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

19 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

การประชุมชี้แจงผู็สมัครรับเลือกตั้งตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 

16 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าด้วยการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าด้วยการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2564

- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการสุขาเคลื่อนที่ เทศบาลเมืองต้นเปา

- แบบคำขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ ทม.ต้นเปา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สท./นายกฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (223 รายการ)