เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
2,668
เดือนที่แล้ว
3,554
ปีนี้
48,134
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
109,987
ไอพี ของคุณ
54.81.69.220


25 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

19 มิถุนายน 2562

19 มิถุนายน 2562

ย้ายสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา
_____1 เม.ย. 2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา แจ้งว่าเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา จากอาคารเดิมซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง ย้ายมาในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ชั้น 1 เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการงานทะเบียน และงานราชการในส่วนอื่นๆ อาทิ การติดต่อขอเบี้ยยังชีพ การติดต่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง การจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นคำร้องสถานประกอบการ และการจ่ายภาษี เป็นต้น ตามแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
_____ในการนี้ เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา ซึ่งได้ย้ายมาทำการ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ชั้น 1 และจะเปิดบริการให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 
01 เมษายน 2562

14 มีนาคม 2562

14 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา!!

เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

13 มีนาคม 2562

12 มีนาคม 2562

12 มีนาคม 2562

12 มีนาคม 2562

07 มีนาคม 2562

07 มีนาคม 2562

รักชาติ รักแผ่นดิน

กองร้อยอาสาพัฒนาสัมพันธ์ ที่ 3 และเทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญชมการแสดงดนตรีอาสาพัฒนาสัมพันธ์ "รักชาติ รักแผ่นดิน"

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชาติ ผ่านบทเพลงและการแสดงมากมาย

7 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่

06 มีนาคม 2562

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 814,000.-  บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน 868,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 8 มีนาคม 2562

05 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา

เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป ลำดับที่ 1

- ตำแหน่งนักการ ลำดับที่ 1-2

- ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ ลำดับที่ 1

มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองต้นเปา

25 กุมภาพันธ์ 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (95 รายการ)