onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
290
เดือนนี้
3,957
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,642
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,727
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
1
เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร"การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม",เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร"การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม"
14-17 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
รับเพียง 30 ท่าน สอบถามรายละเอียด..
งานพัฒนาชุมชน 053-338048 ต่อ134
17 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

03 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา จำนวนทั้งหมด 8 เรื่อง พ.ศ.2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย พ.ศ.2565 , เรื่อง การจัดการน้ำเสียภายในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2565 , เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 , เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565

19 เมษายน 2565

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริกาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้สูงอายุและผู้พิการ และปฏิบัติงานช่วยงานกู้ชีพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

08 เมษายน 2565

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริกาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริกาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองต้นเปา ตามโครงการการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

08 เมษายน 2565

เทศบาลเมืองต้นเปา ประกาศแจ้งงดจัดเก็บขยะมูลฝอย ในวันที่ 13 เมษายน -15 เมษายน 2565 ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ประกาศแจ้งงดจัดเก็บขยะมูลฝอย ในวันที่ 13 เมษายน -15 เมษายน 2565 และจะดำเนินการจัดเก็บตามปกติในวันที่ 16 เมษายน 2565

08 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ปชช.ตำบลต้นเปา เมื่อตรวจ ATK ผลเป็นบวก ให้แจ้งข้อมูลผ่านทาง ดังนี้,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา แจ้ง ประชาชนตำบลต้นเปา เมื่อตรวจ ATK ผลเป็นบวก ให้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง ตามไฟล์แนบ

04 เมษายน 2565

รายงานข้อมูลการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
30 มีนาคม 2565

สันนิบาตจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

สันนิบาตจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญํติให้ใช้ประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....และร่างประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง QR Code ตามไฟล์แนบ

07 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน MODERNA,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน MODERNA *เดือนมีนาคม 2565* วันละ 3,000 คน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ ผ่าน QR code หรือ Link ดังต่อไปนี้
1. สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุม 80พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียน ผ่าน https://forms.gle/KdDav3PNTKs1VoSY9
2. สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ต่างอำเภอและอำเภอใกล้เคียงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในศูนย์บริการวัคซีนที่ท่านสะดวก ผ่าน QR code หรือ Link https://forms.gle/wNc96ABcoVaQ8jDRA
???? เงื่อนไขการรับวัคซีนเป็นไปตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข **ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไป **ทาง Link https://script.google.com/.../AKfycbw.../exec
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าวัคซีนจะหมด***
07 มีนาคม 2565

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
04 มีนาคม 2565

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
03 มีนาคม 2565

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 7,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
03 มีนาคม 2565

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
23 กุมภาพันธ์ 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (326 รายการ)