เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
550
เดือนที่แล้ว
3,266
ปีนี้
29,738
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
168,481
ไอพี ของคุณ
3.235.74.77


อำเภอสันกำแพงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง   ของอำเภอสันกำแพง"

 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัคร/ยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง (ในวันและเวลาราชการ)

ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 1,000บาทแต่รวมแล้วไม่เกิน 5,000บาท ต่อ1ข้อพิพาท และค่าเดินทางครั้งละ 200บาท

"คุณสมบัติผู้สมัครฯ"
1.อายุไม่ต่ำกว่า 35ปี
2.มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตอำเภอสันกำแพง
3.ไม่เป็นข้าราชการ/จนท.รัฐ
4.ไม่เคยรับโทษจำคุก
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
6.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบฯ

จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้สามารถฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความเป็นธรรมและระงับข้อพิพาทต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

 

01 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดติดประกาศไว้ที่เทศบาล และ เอื้ออาทร ให้ผู้ที่มีรายชื่อไปตรวจสอบได้ที่ 2 จุดนี้

26 มิถุนายน 2563

รายละเอียดติดประกาศไว้ที่เทศบาล และเอื้ออาทร สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 2 จุดนี้

26 มิถุนายน 2563

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รายละเอียดตามเอกสารแนบ

22 มิถุนายน 2563

การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)????
????เป็นการดำเนินชีวิตประจำวันแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่ดีที่สุด และเพื่อเป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดโ-19) เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบใหม่

19 มิถุนายน 2563

12 มิถุนายน 2563

12 มิถุนายน 2563

ประกาศอำเภอสันกำแพง เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล รวมใจต้านภัย COVID-19" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

15 พฤษภาคม 2563

07 พฤษภาคม 2563

ตามเอกสารแนบท้าย

27 เมษายน 2563

ตามเอกสารแนบท้าย

21 เมษายน 2563

19 เมษายน 2563

ตามเอกสารแนบท้าย

17 เมษายน 2563

14 เมษายน 2563


#การสวมหน้ากาก จึงป้องกันทั้งคนที่ได้รับเชื้อมาแล้ว และคนที่ยังไม่ติดเชื้อจากผู้ที่ยังไม่แสดงอาการ

#ฝ่าวิกฤตโควิด19

10 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (145 รายการ)