onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
296
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
1
เชิญร่วมงานประจำปี โครงการธรรมสัญจรพบประชาชน หมู่บ้านรักษาศิล 5 ชาวประชาเป็นสุข,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

   เทศบาลเมืองต้นเปา โดยร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ธรรมสัญจร อปต.ต้นเปา ประจำปี 2565 ตามโครงการธรรมสัญจรพบประชาชน หมู่บ้านรักษาศิล 5 ชาวประชาเป็นสุข ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

   แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปชฺโชโต) เจ้าคณะอำเภอจอมทอง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร สาธุชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้ที่ พระอธิการวัชระพล ถิรธมโม ประธานหน่วยอบรมฯ โทร.089-9901755 หรือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ่อสร้าง เลขบัญชี 0591526464

21 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
04 สิงหาคม 2565

ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
08 กรกฎาคม 2565

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
08 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- จะออกหน่วยบริการรับขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฏาคม 2565
-โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี) ประจำปี 2565
-วัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม ทั่วถึง ลดอุบัติการณ์เกิดโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้
-ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา จำนวน 10 หมู่บ้าน และชุมชน เอื้ออาทร
07 กรกฎาคม 2565

เชิญชวนพี่น้องประชาชนในตำบลต้นเปา มาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในตำบลต้นเปา มาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ณ ลานกิจกรรมออกกำลังกายฯ (ด้านหลังอาคารสำนักงาน) -เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุด-
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทม.ต้นเปา
โทร.053-338048 ต่อ 404

06 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ กิจกรรม ~การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก~ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2565 รับเพียง 30 ท่าน #สแกนคิวอาร์โค้ดสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
29 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การพ่นหมอกควัน ULV ควบคุมยุงพาหะนำโรค,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ภายใต้การบริหารงานของร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
-ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV
-เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาและสถานศึกษา
-ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 8 กรกฏาคม 2565

-จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

27 มิถุนายน 2565

คำแนะนำ : หากต้องถอดหน้ากากอนามัย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
24 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการใช้บริการตู้กดบัตรคิวเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
16 มิถุนายน 2565

ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
08 มิถุนายน 2565

แนะนำการบริการสาธารณะเทศบาลเมืองต้นเปา งานทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

แนะนำการบริการสาธารณะเทศบาลเมืองต้นเปา
-งานทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองต้นเปา
-มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ(บุคคลธรรมดา) ในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ และผู้ประกอบการสามารถนำหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ในการทำธุรกรรมได้
-ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ในวันและเวลาราชการค่ะ
-สถิติจำนวนผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 190 ราย จำแนกได้ดังนี้
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จำนวน 117 ราย
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 34 ราย
จัดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ จำนวน 33 ราย
และอื่นๆ จำนวน 6 ราย
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง ทม.ต้นเปา โทร.053-338048 ต่อ 117 (ในวันและเวลาราชการ

08 มิถุนายน 2565

รายงานข้อมูลการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

รายงานข้อมูลการใช้พลังงานในภาคราชการ ผ่านเว็บไซต์ www.e-report-energy.go.th ประจำปีงบประมาณ 2565 

02 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล
งกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม
2562 อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่า
ไม้ให้ “คน”
กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย
และเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กร
ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ได้ทราบถึงความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติในภาพ
รวม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า
เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ
แก่ชุมชนต่อไป

ปัจจุบันมีป่าชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

จำนวนมากกว่า 11,327 แห่ง
รวมเนื้อที่ประมาณ 6.29 ล้านไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่า
13,028 หมู่บ้าน โดยชุมชน
ได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่
าชุมชน สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน

หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ
อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ

การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยา
กรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด
เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

20 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร"การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม",เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร"การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม"
14-17 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
รับเพียง 30 ท่าน สอบถามรายละเอียด..
งานพัฒนาชุมชน 053-338048 ต่อ134
17 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (345 รายการ)