แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
2,296
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
196,786
ไอพี ของคุณ
18.207.108.182
เลขคำร้อง : 41
วันที่แจ้ง : 5 พ.ย. 2563 เวลา : 18:22:56

เรื่อง : ขอให้ทำการขุดลอกลำเหมือง ทีมีนำท่วมขัง และ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ทางสาธารณะประโยชน์
รายละเอียด : เนื่องจาก ระยะนี้มีการระบาดของไข้เลือดออก ลำเหมือง บริเวณซอย 7-9-11 ยาวไหถึงหลังโรงเรียนบ่อสร้าง มีน้ำในลำเหมืองท่วมขัง เพราะ มีท่อระบายน้ำระหว่างซอย 7 - 9 ท่อระบายนำ้ สูกงกว่าระดับรางระบายน้ำ จึงเป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพราะพันธ์ยุง ขอให้เทศบาลเมืองมาทำการแก้ไขไม่ใก้น้ำท่วมขัง และ มีทางสาธารณะบริเวณซอย 11 หลังโกดังร้านนายขนุน มาทะลุลำเหมือง ซอย 9 มีหญ้า และ ต้นไม้รกทึบ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย จึงขอให้ท่านดำเนินกาแก้ไข โดยด่วน เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงเรีียนเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
  
สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผลการดำเนินการ