แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

การประชุม ก.ท.จ.

ศูนย์บริการ

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,404
เดือนที่แล้ว
3,266
ปีนี้
30,592
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
169,335
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านต้นเปา หมู่ที่ 1
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณสุภานัน  โปธิตา  087-1742645


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณมลทิรัตน์  สิทธิรัตนชัย  089-9974515


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณรัชนี  วงค์ทิพย์  089-9511882


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านบวกเป็ด  หมู่ที่ 4
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณจิราภา  อินทะจักร์  081-1689235


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านสันพระเจ้างาม หมู่ที่ 5
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณปทุม  คำโพธิ์  083-1537939


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 6
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณธีมาพร  ชาเทพ  081-9615039
20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านสันมะฮกฟ้า  หมู่ที่ 7
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณทองสุข  ตานัน  086-1966657


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณธัญญารัตน์  ใจทา  086-1580392


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านแม่โฮม   หมู่ที่ 9
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณนงคราญ  บุญขันแก้ว  089-9566985/089-6345140


20 มิถุนายน 2558

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าชุมชนเอื้ออาทร  หมู่ที่ 9
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณอารีย์  วงศ์อินทร์  085-0361763


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกระจายสินค้าบ้านสันช้างมูบ หมู่ที่ 10
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณรวิวรรณ  ใจขันติ  087-0875009


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่มหัตถกรรมบ้านสันป่าค่า  หมู่ที่ 8
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณภัทราภรณ์  พิณชัย 085-5266696


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์โคม  กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองโค้ง  หมู่ที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณประสงค์  ปันคำมูล  089-5604715 


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกบ้านบ่อสร้าง  กลุ่มหัถกรรมบ้านบ่อสร้าง  หมู่ที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณอุษณีย์  ใจจ้อย 088-4141909 


20 มิถุนายน 2558


ผลิตภัณฑ์กระดาษสา  กลุ่มหัถกรรมบ้านต้นเปา  หมู่ที่ 1
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณวิจิตร  ญี่นาง  081-9527949


20 มิถุนายน 2558

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)