ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
1,485
เดือนที่แล้ว
273
ปีนี้
1,758
ปีที่แล้ว
13,976
ทั้งหมด
24,407
ไอพี ของคุณ
54.198.71.184


อำนาจหน้าที่กองคลัง

นายวิษณุ วรรณกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนพมาส กิตติขจร
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน


นางศิรานี ดวงแสง
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้


นางสุลักษณา กุงวงศ์
หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวทองรัตน์ พรหมฝาย
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวขวัญหทัย วงศ์ธง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางวรนิษฐ์ เจริญดิลกวัฒน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวจิตตานันท์ กันทาปัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวสุธีรา พันดวง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวนพมาศ จันทร์พรม
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวดวงเดือน จันทร์ต๊ะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายเกรียงไกร วงค์คม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ


นายสุรเชษฐ์ งานการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวอุทัยวรรณ มะโนชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน