ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
1,375
เดือนที่แล้ว
2,009
ปีนี้
11,508
ปีที่แล้ว
12,166
ทั้งหมด
46,323
ไอพี ของคุณ
54.162.123.74


อำนาจหน้าที่ กองคลัง


  นายวิษณุ วรรณกูล
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • ฝ่ายบริหารงานคลัง


   นางสาวทองรัตน์ พรหมฝาย
   หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
   • งานการเงิน


    • นางสาวนพมาศ จันทร์พรม
     นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


     นางสาวจิตตานันท์ กันทาปัน
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • งานบัญชี


    • นางสาวขวัญหทัย วงศ์ธง
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


   นางสุลักษณา กุงวงศ์
   หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
   • งานจัดซื้อ/จัดจ้าง


    • นางสาวดวงเดือน จันทร์ต๊ะ
     นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
   • งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน


    • นางสาวสุธีรา พันดวง
     เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
  • ฝ่ายพัฒนารายได้


   นางศิรานี ดวงแสง
   หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
   • งานทะเบียนพาณิชย์
  • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


   นางนพมาส กิตติขจร
   หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
   • งานแผนที่ภาษี


    • นายวรัญญู ก่ำศรี
     จพง.จัดเก็บรายได้


     หลุย     เมย์

   • งานทะเบียนทรัพย์สิน


    • นางวรนิษฐ์ เจริญดิลกวัฒน์
     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
  • งานธุรการ

  อำนาจหน้าที่ กองคลัง