ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,385
เดือนที่แล้ว
1,715
ปีนี้
9,509
ปีที่แล้ว
12,166
ทั้งหมด
44,324
ไอพี ของคุณ
54.80.198.173


อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด


  นายกรวุฒิ รุ่งเช้า
  หัวหน้าสำนักปลัด
  • ฝ่ายอำนวยการ


   นางจารุภา วัฒนาเหมทวี
   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • งานส่งเสริมการเกษตร


    • นายณัฐวุฒิ ธนัญชัย
     นักวิชการการเกษตร


     นางสาวณหฤทัย สร้อยคำ
     พนักงานจ้างทั่วไป
   • งานพัฒนาชุมชน


    • นางอุไรลักษณ์ ภูดอนโพธิ์
     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   • งานสังคมสงเคราะห์
  • ฝ่ายปกครอง
   • งานทะเบียนฯ


    • นางสาวนฤมล มหาวรรณ
     นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
   • งานวิเคราะห์ฯ


    • .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .
   • งานเทศกิจ


    • นายธนกฤต แจ้งสกุล
     เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


     นายอรรถกฤติ คำบุญเรือง
     พนักงานจ้างตามภารกิจ
   • งานป้องกัน


    • .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .


     .
     .
   • งานนิติกร


    • นางสาวภูริชยา ภัทรสุขเกษม
     นิติกรชำนาญการ


     นางสาวรัชฎาพร สุพรรณ
     นิติกรชำนาญการ


     นางสาวนพรัตน์ จันทร์หอม     นางสาวทิพพาภรณ์ เชิดฟ้อน

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


   (ว่าง)
   หน.ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
   • งานธุรการ


    • นางสาวนิโลบล ดอนนันชัย
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   • การงานเจ้าหน้าที่


    • น.ส.พิมพ์ภัทรา เจริญพระธรรมดี
     นักทรัพยากรบุคคล


     นายนรินทร์ วิชาคำ
     เจ้าพนักงานธุรการ
   • งานประชาสัมพันธ์


    • นางสาววนิดา แจ่มคีรีรัตน์
     นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
   • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   • งานเลขาฯ

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด