ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
1,485
เดือนที่แล้ว
273
ปีนี้
1,758
ปีที่แล้ว
13,976
ทั้งหมด
24,407
ไอพี ของคุณ
54.198.71.184


อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

นายกรวุฒิ รุ่งเช้า
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจารุภา วัฒนาเหมทวี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวนฤมล มหาวรรณ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


น.ส.เขมิกา พันธุ์วิไล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางณัฐรีพร พรมศร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายทรงกลด ใจคำแปง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวรัชฎาพร สุพรรณ
นิติกรชำนาญการ


นางสาวภูริชยา ภัทรสุขเกษม
นิติกรชำนาญการ


นางอุไรลักษณ์ ภูดอนโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนิโลบล ดอนนันชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธนกฤต แจ้งสกุล
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


นางสาววนิดา แจ่มคีรีรัตน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นายเพชรนัทกิจ เรืองศิลป์สุวิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสุวิทย์ หน่อพุฒิ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายวิญญู หน่อพุฒิ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภับปฏิบัติงาน


นางเพลินพิศ พุฒทอง
จพง.ทะเบียนปฏิบัติการ