onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216ร.ต.วิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

นายชรินทร์ แก้วนำ
รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
นายวัศพล กาวิอิ่น
รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
นายสมศักดิ์ บุญตันจีน
รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

นางรุจิรา คำแสนใส
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
นายสายัณห์ กันทะวัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

ดาบตำรวจสมบูรณ์ ชัยชมภู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา