onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
290
เดือนนี้
3,957
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,642
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,727
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
รายการวันที่
คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร8 พ.ย. 2564
คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน8 พ.ย. 2564
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 พ.ย. 2564
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต/ร้องทุกข์8 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น 1 พ.ย. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น1 พ.ย. 2564

1