onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
301
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร8 พ.ย. 2564
2คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน8 พ.ย. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 พ.ย. 2564
4คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต/ร้องทุกข์8 พ.ย. 2564
5มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
6มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
7มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
8มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
9มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
10มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
11มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป1 พ.ย. 2564
12มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ1 พ.ย. 2564
13มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ1 พ.ย. 2564
14มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ1 พ.ย. 2564
15มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น1 พ.ย. 2564
16มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น 1 พ.ย. 2564
17มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น1 พ.ย. 2564

1