onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
290
เดือนนี้
3,957
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,642
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,727
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
รายการวันที่
รายงานฝึกอบรม หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์22 เม.ย. 2565
รายงานอบรม ด้านงบประมาณ22 เม.ย. 2565
รายงานสัมมนาวิชาการสันนิบาต22 เม.ย. 2565
รายงานการฝึกอบรม การประชุมสภาท้องถิ่น22 เม.ย. 2565
หลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานดีเด่น22 เม.ย. 2565
คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะหลัก9 พ.ย. 2564
คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน9 พ.ย. 2564
คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร9 พ.ย. 2564
ประกาศ มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี6 ต.ค. 2564
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง28 ก.ย. 2564
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานเทศบาล28 ก.ย. 2564
คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองคลัง(แก้ไขเพิ่มเติม)ปี 256430 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง23 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม23 ก.ค. 2564
คำสั่ง การมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม22 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง19 ก.ค. 2564
คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองช่าง16 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล13 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด13 ก.ค. 2564
กำหนดหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา9 ก.ค. 2564

12345  >> >|