onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
306
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มิ.ย. 2565
2คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มิ.ย. 2565
3รายงานฝึกอบรม หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์22 เม.ย. 2565
4รายงานอบรม ด้านงบประมาณ22 เม.ย. 2565
5รายงานสัมมนาวิชาการสันนิบาต22 เม.ย. 2565
6รายงานการฝึกอบรม การประชุมสภาท้องถิ่น22 เม.ย. 2565
7หลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานดีเด่น22 เม.ย. 2565
8คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะหลัก9 พ.ย. 2564
9คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน9 พ.ย. 2564
10คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร9 พ.ย. 2564
11ประกาศ มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี6 ต.ค. 2564
12ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง28 ก.ย. 2564
13ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานเทศบาล28 ก.ย. 2564
14คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองคลัง(แก้ไขเพิ่มเติม)ปี 256430 ก.ค. 2564
15คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง23 ก.ค. 2564
16คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม23 ก.ค. 2564
17คำสั่ง การมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม22 ก.ค. 2564
18คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง19 ก.ค. 2564
19คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองช่าง16 ก.ค. 2564
20คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล13 ก.ค. 2564

12345  >> >|