เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
526
เดือนที่แล้ว
5,315
ปีนี้
15,529
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
154,272
ไอพี ของคุณ
18.207.130.162
ลำดับรายการวันที่
1แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256325 มิ.ย. 2562
2ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน5 มิ.ย. 2562
3รายงานตำแหน่งว่าง ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป15 พ.ค. 2562
4การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ/พนง.ท้องถิ่น18 มี.ค. 2562
5การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง15 มี.ค. 2562
6การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง6 ก.พ. 2562
7เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานเทศบาล4 ต.ค. 2561
8รายงานโครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่307 ก.ย. 2561
9การขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพิ่มเติม29 ส.ค. 2561
10สรุปรายงานผลการผึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่1027 ส.ค. 2561
11โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง 3 ก.ค. 2561
12การขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพิ่มเติม4 มิ.ย. 2561
13การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้11 พ.ค. 2561
14การขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพิ่มเติม19 ม.ค. 2561
15รายงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 6615 ส.ค. 2560

1