แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
182
เดือนนี้
4,335
เดือนที่แล้ว
4,573
ปีนี้
8,908
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
203,398
ไอพี ของคุณ
3.238.7.202
รายการวันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล15 ก.ค. 2563
รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน พ.ศ.256315 ก.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2561 - 256315 ก.ค. 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่13 ก.ค. 2563
ระเบียบเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองต้นเปา พ.ศ.256326 พ.ค. 2563
รายงานการดำเนินงานวันเทศบาล ประจำปี 256330 เม.ย. 2563
ประกาศให้นำวันลา มาสาย การขาดงานของพนักงานจ้าง มาคิดประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและการพิจารณาจ่ายเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ3 ม.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองต้นเปา1 ต.ค. 2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256325 มิ.ย. 2562
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน5 มิ.ย. 2562
รายงานตำแหน่งว่าง ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป15 พ.ค. 2562
การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ/พนง.ท้องถิ่น18 มี.ค. 2562
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง15 มี.ค. 2562
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง6 ก.พ. 2562
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานเทศบาล4 ต.ค. 2561
รายงานโครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่307 ก.ย. 2561
การขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพิ่มเติม29 ส.ค. 2561
สรุปรายงานผลการผึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่1027 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง 3 ก.ค. 2561
การขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพิ่มเติม4 มิ.ย. 2561

12  >> >|