onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
290
เดือนนี้
3,957
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,642
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,727
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
รายการวันที่
มาตรการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน29 เม.ย. 2565
รายงานผลการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม-เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต22 เม.ย. 2565
รายงานผลการอบรมเทคนิคการพัฒนาและสร้างคุณการบริการที่เป็นเลิศ22 เม.ย. 2565
รายงานผลการบริหารงานบุคคล22 เม.ย. 2565
รายงานผลการปฐมนิเทศพนักงาน22 เม.ย. 2565
คัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 25647 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันเทศบาล ประจำปี 25646 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 256426 เม.ย. 2564
รายงานผลการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 256426 เม.ย. 2564
รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 (นายชาย ถนอมสัตย์)15 ก.ค. 2563
รายงานผลการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น รุ้นที่ 79 (จัดทำโดย นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ)15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)15 ก.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี6324 เม.ย. 2563
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 256111 ก.ค. 2562
สรุปผลแบบสำรวจ ความพึงพอใจของการขึ้นทะเบียนและกำจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 มิ.ย. 2562
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่25 มิ.ย. 2562

12  >> >|