เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
526
เดือนที่แล้ว
5,315
ปีนี้
15,529
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
154,272
ไอพี ของคุณ
18.207.130.162
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 256111 ก.ค. 2562
2สรุปผลแบบสำรวจ ความพึงพอใจของการขึ้นทะเบียนและกำจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 มิ.ย. 2562
3ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562
4โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่25 มิ.ย. 2562
5โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล25 มิ.ย. 2562
6โครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่25 มิ.ย. 2562
7โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562
8โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 ส.ค. 2561
9โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.256118 พ.ค. 2561
10รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 255923 ก.ย. 2560

1