แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

การประชุม ก.ท.จ.

ศูนย์บริการ

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,404
เดือนที่แล้ว
3,266
ปีนี้
30,592
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
169,335
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214
รายการวันที่
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 256111 ก.ค. 2562
สรุปผลแบบสำรวจ ความพึงพอใจของการขึ้นทะเบียนและกำจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 มิ.ย. 2562
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่25 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล25 มิ.ย. 2562
โครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่25 มิ.ย. 2562
โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 ส.ค. 2561
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.256118 พ.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 255923 ก.ย. 2560

1