onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
250
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 256429 เม.ย. 2565
2รายงานการกับกำติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน14 ก.ค. 2563
3แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256314 ก.ค. 2563
4รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256213 ก.ค. 2563
5รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน26 มิ.ย. 2562
6แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.256225 มิ.ย. 2562
7แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.256124 มิ.ย. 2562

1