onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
รายการวันที่
รายงานการกับกำติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน14 ก.ค. 2563
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256314 ก.ค. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256213 ก.ค. 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน26 มิ.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.256225 มิ.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.256124 มิ.ย. 2562

1