onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
313
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม 1 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)10 พ.ย. 2563
2ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256314 ต.ค. 2563
3เปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256314 ต.ค. 2563
4ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอ6 ต.ค. 2563
5แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)6 ต.ค. 2563
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ก.ย. 2563
7แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม 3) จ่ายขาดเงินสะสม20 ก.ค. 2563
8แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม 2)21 ม.ค. 2563
9แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)4 ธ.ค. 2562
10แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256319 ก.ย. 2562

1