onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
290
เดือนนี้
3,957
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,642
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,727
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
ลำดับรายการวันที่
1ผลการประเมินคุณธรรมและควาฒโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256427 เม.ย. 2565
2รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 เม.ย. 2565
3การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 97 เม.ย. 2565
4การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 107 เม.ย. 2565
5การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 117 เม.ย. 2565
6การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 127 เม.ย. 2565
7การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 137 เม.ย. 2565
8การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 147 เม.ย. 2565
9การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 811 มี.ค. 2565
10การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 มี.ค. 2565
11การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 73 มี.ค. 2565
12การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 63 ก.พ. 2565
13การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 512 ม.ค. 2565
14การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 312 ม.ค. 2565
15การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 47 ม.ค. 2565
16การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 34 ม.ค. 2565
17การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 122 ธ.ค. 2564
18การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 222 ธ.ค. 2564
19การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 214 ธ.ค. 2564
20รายงานผลการติดตามและปะเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ปี25647 ธ.ค. 2564

12  >> >|