onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติงานและจัดการขยะมูลฝอย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "จังหวัดสะอาด"14 พ.ค. 2564
2ขั้นตอนปฏิบัติงานในการเก็บขนขยะ14 พ.ค. 2564
3แนวทางการเฝ้าระวังหรือป้องกันผลกระทบจากการขัดแยก เก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป14 พ.ค. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์13 พ.ค. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ13 พ.ค. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานประชุมสภาท้องถิ่น13 พ.ค. 2564
7คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน13 พ.ค. 2564

1